[ Prijava ]
Nastavni plan i program (I ciklus) - Mašinski odsjek

I GODINA - I SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA I 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
2. STATIKA 3 3 45 45 6 OBAVEZNI
3. FIZIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. MAŠINSKI MATERIJALI 3 3 45 45 6 OBAVEZNI
5. NACRTNA GEOMETRIJA 2 2 30 30 6 OBAVEZNI

I GODINA - II SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA II 3 3 45 45 6 OBAVEZNI
2. KINEMATIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. UVOD U PROGRAMIRANJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. ELASTOSTATIKA I 3 3 45 45 5 OBAVEZNI
5. TEHNIČKO CRTANJE 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
6. STRANI JEZIK I 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - III SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. INŽENJERSKA MATEMATIKA III 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
2. DINAMIKA I 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
3. PROIZVODNE TEHNOLOGIJE I 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
4. MAŠINSKI ELEMENTI I 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
5. ELASTOSTATIKA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. KONSTRUISANJE POMOĆU RAČUNARA 1 3 15 45 3 OBAVEZNI
7. STRUČNI STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - IV SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. DINAMIKA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. MAŠINSKI ELEMENTI II 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
3. ELEKTROTEHNIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
5. STATISTIKA I VJEROVATNOĆA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. TRANSPORTNA SREDSTVA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI

III GODINA - V SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MJERNA TEHNIKA 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
2. MEHANIZMI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. MEHANIKA FLUIDA 3 2 45 30 6 OBAVEZNI
4. OBRADNI SISTEMI I (STROJEVI, ALATI, NAPRAVE) 3 2 45 30 6 OBAVEZNI
5. ZAVARIVANJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. VIBRACIJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI

III GODINA - VI SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. TERMODINAMIKA 3 2 45 30 4 OBAVEZNI
2. UPRAVLJANJE KVALITETOM 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
3. OBRADNI SISTEMI II (STROJEVI, ALATI, NAPRAVE) 3 2 45 30 4 OBAVEZNI
4. ORGANIZACIJA I EKONOMIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. TEHNOLOŠKI PROCESI 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. MEHATRONIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. INDUSTRIJSKA PRAKSA I - - - - - OBAVEZNI

IV GODINA - VII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. AUTOMATIZACIJA 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
2. ROBOTIKA 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
3. FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 3 2 45 30 6 OBAVEZNI
4. KONSTRUKCIJA ALATA 2 2 30 30 6 OBAVEZNI
5. CIM 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA A 5 IZBORNI

IV GODINA - VIII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MKE 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
2. RAZVOJ PROIZVODA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. INTELIGENTNI PROIZVODNI SISTEMI 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
4. REVERZIBILNI INŽENJERING 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. INDUSTRIJSKA PRAKSA II - - - - - OBAVEZNI
6. ZAVRŠNI RAD - - - - 7 OBAVEZNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA A 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA A


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. TEHNOLOGIJA OBRADE PLASTIČNIH MASA 2 2 30 30 4 IZBORNI
3. KOROZIJA I POVRŠINSKA ZAŠTITA MATERIJALA 2 2 30 30 4 IZBORNI
4. MONTAŽNI SISTEMI 2 2 30 30 4 IZBORNI
5. EKSPERIMENTALNE METODE I MJERENJA U PROIZVODNJI 2 2 30 30 4 IZBORNI
6. POSLOVNO PRAVO I KORESPONDENCIJA 2 2 30 30 4 IZBORNI
7. MOTORNA VOZILA 2 2 30 30 4 IZBORNI
8. MOTORI SUS 2 2 30 30 4 IZBORNI
9. HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SISTEMI 2 2 30 30 4 IZBORNI
10. PROGRAMIRANJE ROBOTA 2 2 30 30 4 IZBORNI
11. MAŠINSKA VIZIJA 2 2 30 30 4 IZBORNI

Info blok
Univerzitet u Bihaću