[ Prijava ]
Nastavni plan i program (I ciklus) - Građevinski odsjek

I GODINA - I SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA I 3 3 45 45 6 OBAVEZNI
2. UVOD U INŽ. INFORMATIKU 0 2 0 30 1 OBAVEZNI
3. NACRTNA GEOMETRIJA 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
4. GRAĐEVINSKA MEHANIKA I 2 2 30 30 6 OBAVEZNI
5. PROSTORNO PLANIRANJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. INŽENJERSKA GEOLOGIJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
7. UVOD U GRADITELJSTVO 1 0 15 0 1 OBAVEZNI

I GODINA - II SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA II 3 3 45 45 6 OBAVEZNI
2. TEHNIČKI CRTANJE 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
3. GEODEZIJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. GRAĐEVINSKA MEHANIKA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - III SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. OTPORNOST MATERIJALA I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. ELEMENTI VISOKOGRADNJE I 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
3. MATEMATIKA III 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. STATIKA KONSTRUKCIJA I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. ZEMLJANI RADOVI 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. RAČUNARSKA GRAFIKA 1 3 15 45 4 OBAVEZNI
7. STRUČNI STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - IV SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. STATIKA KONSTRUKCIJA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. ELEMENTI VISOKOGRADNJE II 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
3. OTPORNOST MATERIJALA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. DRVENE KONSTRUKCIJE 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. TEORIJA VJEROVATNOĆE I STATISTIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. PUTEVI I 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. GRAĐEVINSKA FIZIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
8. STRUČNA PRAKSA I - - - - - OBAVEZNI

III GODINA - V SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. BETONSKE KONSTRUKCIJE I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. METALNE KONSTRUKCIJE I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. MEHANIKA TLA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. ŽELJEZNICE I 2 1 30 15 4 OBAVEZNI
5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. HIDROMEHANIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA A 4 IZBORNI

III GODINA - VI SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. BETONSKE KONSTRUKCIJE II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. PROJEKTOVANJE GRAĐEVINA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
3. TEMELJENJE 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. MOSTOVI 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. EKONOMIJA I GRAĐEVINSKA REGULATIVA 2 0 30 0 3 OBAVEZNI
6. INŽENJERSKA HIDROLOGIJA 2 1 30 15 4 OBAVEZNI
7. ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
8. STRUČNA PRAKSA II - - - - - OBAVEZNI
9. IZBORNI PREDMETI - LISTA B 3 IZBORNI

IV GODINA - VII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. DINAMIKA KONSTRUKCIJA I ASEIZMIČKO GRAĐENJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. BETONSKE KONSTRUKCIJE III 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. VODOSNADBJEVANJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. PUTEVI II 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. URBANI OKOLIŠ I INŽENJERING 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA C 4 IZBORNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA D 4 IZBORNI

IV GODINA - VIII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. METALNE KONSTRUKCIJE II 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
2. TUNELOGRADNJA 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
3. MONTAŽNE KONSTRUKCIJE 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
4. ŽELJEZNICE II 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. UPRAVLJANJE PROJEKTOM 2 1 30 15 3 OBAVEZNI
6. ZAVRŠNI RAD - - - - 7 OBAVEZNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA E 3 IZBORNI
8. IZBORNI PREDMETI - LISTA F 3 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA A


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. ZAVRŠNI RADOVI I INSTALACIJE 2 2 30 30 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA B


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ZAŠTITA OKOLIŠA 2 2 30 30 3 IZBORNI
2. ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA I OSNOVE EKSPERIMENTALNIH METODA 2 2 30 30 3 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA C


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MEHANIKA STIJENA 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. SAOBRAĆAJNA EKONOMIJA 2 2 30 30 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA D


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ZAŠTITA VODA 2 2 30 30 4 IZBORNI
2. HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE 2 2 30 30 4 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA E


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. PLANIRANJE GRAĐEVINSKOG SAOBRAĆAJA 2 2 30 30 3 IZBORNI
2. PUTNA ČVORIŠTA 2 2 30 30 3 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA F


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ODVOĐENJE OTPADNIH VODA 2 2 30 30 3 IZBORNI
2. POSLOVNO PRAVO I KORESPONDENCIJA 2 2 30 30 3 IZBORNI

Info blok
Univerzitet u Bihaću