[ Prijava ]
Nastavni plan i program (I ciklus) - Drvnoindustrijski odsjek

I GODINA - I SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA I 3 3 45 45 7 OBAVEZNI
2. STATIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. ELEKTROTEHNIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. HEMIJA DRVETA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
5. NAUKA O DRVETU I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. FIZIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI

I GODINA - II SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. MATEMATIKA II 3 2 45 30 7 OBAVEZNI
2. OTPORNOST MATERIJALA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. STROJEVI ZA OBRADU DRVETA I 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
4. NAUKA O DRVETU II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. NACRTNA GEOMETRIJA SA TEHNIČKIM CRTANJEM 3 2 45 30 4 OBAVEZNI
6. STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - III SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. STROJEVI ZA OBRADU DRVETA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. HIDROTERMIČKA OBRADA DRVETA I 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. LIJEPLJENJE DRVETA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
4. FURNIRI I USLOJENO DRVO 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. RAČUNARSKA GRAFIKA 1 2 15 30 3 OBAVEZNI
6. POLIMERI I OSTALI NEDRVENI MATERIJALI 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
7. STRUČNI STRANI JEZIK 1 1 15 15 4 OBAVEZNI

II GODINA - IV SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. HIDROTERMIČKA OBRADA DRVETA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. PILANSKA PRERADA DRVETA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. IVERICE I VLAKNTICE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. KONSTRUKCIJE PROIZVODA OD DRVETA I 2 3 30 45 6 OBAVEZNI
5. TEORIJA VJEROVATNOĆE I STATISTIKA 2 2 30 30 4 OBAVEZNI
6. TRANSPORTNE I ENERGETSKE MAŠINE 3 2 45 30 5 OBAVEZNI
7. INDUSTRIJSKA PRAKSA I - - - - - OBAVEZNI

III GODINA - V SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. KONSTRUISANJE PROIZVODA OD DRVETA II 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
2. PRIMJENA DRVETA U GRAĐEVINARSTVU I 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
3. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA I 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
4. POVRŠINSKA OBRADA DRVETA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. PRERADA DRVNIH OSTATAKA I BIOMASE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA A 5 IZBORNI

III GODINA - VI SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. PRIMJENA DRVETA U GRAĐEVINARSTVU II 2 3 30 45 5 OBAVEZNI
2. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA II 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. ORGANIZACIJA I EKONOMIKA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. TEHNIČKA PRIPREMA PROIZVODNJE 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. UPRAVLJANJE KVALITETOM 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
6. INDUSTRIJSKA PRAKSA II - - - - - OBAVEZNI
7. IZBORNI PREDMETI - LISTA B 5 IZBORNI

IV GODINA - VII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ISTRAŽIVANJE LIJEPLJENIH SPOJEVA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. METODOLOGIJA INDUSTRIJSKOG OBLIKOVANJA NAMJEŠTAJA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. INTEGRALNI RAZVOJ KONKURENTNOG PROIZVODA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
4. CNC TEHNIKE U OBRADI DRVETA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
5. IZBORNI PREDMETI - LISTA C 5 IZBORNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA D 5 IZBORNI

IV GODINA - VIII SEMESTAR


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA U DRVNOJ INDUSTRIJI 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
2. MODIFIKACIJA DRVETA 2 2 30 30 5 OBAVEZNI
3. POSLOVNO PRAVO I KORESPONDENCIJA 2 2 30 30 3 OBAVEZNI
4. ZAVRŠNI RAD - - - - 7 OBAVEZNI
5. IZBORNI PREDMETI - LISTA E 3 IZBORNI
6. IZBORNI PREDMETI - LISTA F 3 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA A


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ZAŠTITA DRVETA 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. KONSTRUISANJE I MODELIRANJE NAPRAVA I ŠABLONA 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA B


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. DIZAJNIRANJE I OBLIKOVANJE PROIZVODA 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. INTERIJER 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA C


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ZAŠTITA OKOLINE U DRVNOJ INDUSTRIJI 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. AUTOMATIZACIJA I MJERNA TEHNIKA 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA D


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. KONSTRUKCIJE PROIZVODA OD DRVETA III 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. INFORMATIKA U DRVNOJ INDUSTRIJI 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA E


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. SPECIJALNE TEHNIKE SUŠENJA DRVETA 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 2 2 30 30 5 IZBORNI

IZBORNI PREDMETI - LISTA F


# NAZIV PREDMETA BR. SATI SEDMIČNO BR. SATI U SEMESTRU ECTS OBA./IZB.
P V P V
1. ENERGETIKA U DRVNOJ INDUSTRIJI 2 2 30 30 5 IZBORNI
2. ROBOTIKA 2 2 30 30 5 IZBORNI

Info blok
Univerzitet u Bihaću