[ Prijava ]
Prof. dr. Sanin Džidić, dipl. ing. građ.

Prof. dr. Sanin Džidić, dipl. ing. građ. – Doktor tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Vanredni profesor iz oblasti betonskih konstrukcija na Građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.  

Uža naučna oblast - betonske konstrukcije i uticaj požara na različite vrste građevinskih konstrukcija i reakcija na vatru građevinskih materijala.  
Autor preko četrdeset naučnih i stručnih radova i publikacija, objavljenih na međunarodnim konferencijama, simpozijumima, te stručnim i naučnim časopisima. 

Autor knjige „Otpornost betonskih konstrukcija na požar“ - 2015. Prevodilac BAS EN 1991-1-2:2016, Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru i recenzent prevoda BAS EN 1992-1-2:2017, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara.  

Rukovodilac implementacije preko tri stotine infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti preko sto miliona US dolara u Bosni i Hercegovini, Avganistanu i drugim zemljama. Projektant konstruktivne faze za preko stotinu projekata industrijskih, infrastrukturnih, stambenih i javnih objekata. 
 
Predsjedavajući BAS TC 58 - Eurokodovi – Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmički otpornih konstrukcija. Prvi predstavnik Bosne i Herecegovine u Evropskom komitetu za Standardizaciju (CEN - European Committee for Standardization).


Edukacija i akademske titule
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija “Vatrootporni sistemi, određivanje doprinosa vatrootpornosti betonskih elemenata”, 23. maj 2013., Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet
Magistar nauka, teza „Redukcija nosivosti armirano-betonske proste grede pri dejstvu visokih temperatura od požara u zavisnosti od vrste, položaja i rasporeda armature u presjeku“, 31. mart 2005.,Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet
Diplomski studij Diplomirani građevinski inženjer konstrukterskog usmjerenja – magistar građevinarstva, februar 1992 godine

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 3696 puta
Univerzitet u Bihaću