[ Prijava ]
Doc. dr. Jasna Hamzabegović

Jasna Hamzabegović rođena je u Bosanskoj Krupi 12.8.1964. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Bosanskoj Krupi. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, smjer Informatika, završila je 1989.godine. Nakon dugogodišnjeg rada u struci u privredi i srednješkolskom obrazovanju, upisala je postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 2010. godine uspješno odbranila magistarski rad, te stekla zvanje magistra tehničkih nauka (oblast Računarstvo i informatika). Doktorirala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2014.godine.

Na Univerzitetu u Bihaću zaposlena je od 2008. godine. Radila je kao asistent, viši asistent i docent na predmetima iz oblasti Računarstvo i predmetima iz oblasti Opća informatika i metodika nastave informatike na Pedagoškom fakultetu. Od ak.2017/2018. stalno je zaposlena na Elektrotehničkom odsjeku (smjer Računarstvo i informatika) Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.


Edukacija i akademske titule
STEPEN NAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija "Model razvojnog okruženja namijenjenog logopedima za izradu primjenskih programa za tretman disleksije kod djece", 19.04.2014, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet
Magistar nauka, teza „"Microsoft-ove moderne tehnologije za izradu obrazovnog softvera za mlađi pedagoški uzrast", 20.10.2010.,Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Diplomski studij Diplomirani inženjer elektrotehnike, 14.02.1989. Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 2814 puta
Univerzitet u Bihaću