[ Prijava ]
Objavljen u Ponedeljak, 28.10.2019 u 08:44, prije 3 godina 3 mjeseci 2 sedmica 10 sati 18 minuta 19 sekunde
Odbrana Magistarskog/master rada kandidata Mirsada Merdanića, dipl.ing.

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 23.11.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidatae Mirsada Merdanića, dipl.ing.:

 "ISTRAŽIVANJE VRIJEDNOSTI I KARAKTERA SILA DUBOKOG IZVLAČENJA U USLOVIMA PARAMETARA IZ PROIZVODNJE" 

pred komisijom:

    Van.prof.dr. Razija Begić predsjednik komisije,   
    Doc.dr. Said Pašalić, mentor,
    Doc.dr. Seid Žapčević , član,

Info blok
Univerzitet u Bihaću