[ Prijava ]
Van. prof. dr. Fatka Kulenović

Fatka Kulenović rođena je u Bihaću 20 januara 1971. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju smjer matematičko-fizičko-računarski završila je u Bihaću s odličnim uspjehom. Nakon srednje škole upisala je i uspješno završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer profesor matematike i informatike. Radni odnos zasnovala na Mašinskom fakultetu (sadašnji Tehnički fakultet) 15.06.1996. godine. Upisala je postdiplomski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i uspješno odbranila magistarski rad pod nazivom ”Optimizacija na grafu i njena primjena u tehnici ” 30.08.2004. godine i stekla akademski stepen magistra nauka iz područja Matematike, polje Primjenjena matematika. 
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu uspješno je odbranila doktorsku disertaciju 20.11.2014. godine pod nazivom "Metode matematičkog programiranja za rješavanje lokacijskih i alokacijskih problema" i stekla akademski stepen Doktora matematičkih nauka. Ima do sada objavljenih 34 naučnih i/ili stručnih radova kao autor ili koautor.

Fatka Kulenovic was born in Bihac on January 20, 1971. She completed her elementary school and grammar school in Bihać with great success. After high school, she enrolled and successfully graduated from the Faculty of Science in Zagreb, majoring in mathematics and informatics. She has been employed at the Faculty of Mechanical Engineering (current Technical Faculty) since 15/06/1996. She enrolled in postgraduate study at the Faculty of Science in Sarajevo and successfully defended her master's thesis entitled ” Optimization on graph and its application in technology ” on 30/08/2004 and obtained an academic degree of Master of Science in Mathematics, the field of Applied Mathematics. At the Faculty of Science in Sarajevo, she successfully defended her doctoral dissertation on 20/11/2014 named "Methods of Mathematical Programming to Solve Location and Allocation Problems" and gained an academic degree of the Doctor of Mathematical Sciences. She published 34 scientific and/or professional papers as author or co-author so far.

Edukacija i akademske titule / Education
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, teza
PhD Thesis
"Metode matematičkog programiranja za rješavanje lokacijskih i alokacijskih problema", 20.11.2014. godine, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Magistar nauka, teza
Master Thesis
"Optimizacija na grafu i njena primjena u tehnici", 30.08.2004. godine, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Diplomski studij
Diploma Thesis
"Nestandardna (nearhimedovska)analiza-beskonačno male i beskonačno velike veličine", 05.06.1996. godine, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku


Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Amel Džanić
  • Pročitana 1707 puta
Univerzitet u Bihaću