[ Prijava ]
Doc. dr. Seid Žapčević

Rođen je 04.06.1956. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Srednju tehničku školu, mašinskog smjera, završava odličnim uspjehom, 1976. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, 2001. godine je odbranio magistarski rad i stekao zvanje magistra tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model samoučećeg proizvodnog radnog sistema“ odbranio je 16.10.2013. godine na Fakultetu za strojarstvo Univerziteta u Ljubljani i stekao zvanje doktora nauka.
U periodu od 1985. do 1992. zapošljava se u RO TK "KOMBITEKS" OOUR "EMTG" Bihać gdje je obavljao sljedeće poslove: pripravnik, tehnolog mašinske obrade, rukovodilac-tehnolog, rukovodilac mašinske proizvodnje, rukovodilac za mašinska postrojenja u RO "Kombiteks", v.d. direktor tvornice "Poen" u RO "Kombiteks" Bihać.
1992. – 1996. OS BiH Namjenska vojna industrija TK "Kombiteks" D.O.O. "Biteks" Bihać - vođa odjeljenja mašinske obrade.
1994. – 1995. Viša tehnička škola Bihać, spoljni saradnik na predmetu Obrada sa i bez skidanja strugotine.
Od 1996. i dalje, asistent, viši asistent, laborant na CNC mašinama, šef Zavoda za nove tehnologije Instituta Tehničkog fakulteta i docent na užoj naučnoj oblasti proizvodno mašinstvo na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
Stručno se usavršava na području programiranja CNC mašina i CAD/CAM projektiranja i upravljanja u Austrijskoj firmi EMCO MAIER u Halleinu u 2000. i 2003. godini gdje je uspješno završio obuku i stekao odgovarajući Certifikat.


Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacijaModel samoučećeg proizvodnog radnog sistema", 16.10.2013. god., Univerzitet u Ljubljani, Mašinski fakultet u Ljubljani
Magistar nauka, teza"Kompjutersko projektovanje tehnoloških procesa obrade CAPP", 04.07.2001.god., Tehnički fakultet Bihać
Diplomski studij05.07.1985.god., Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naučno istraživački rad
Podatke o naučno-istraživačkom radu možete pogledati na sljedećem linku.

Curriculum Vitae (CV)
Detaljni CV možete pogledati na sljedećem linku.

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 4806 puta
Univerzitet u Bihaću